ΕΠΙΤΟΠΟΥ19 5η έκδοση – Διαδρομή εφήμερων εγκαταστάσεων στα Λειβάδια Άνδρου

Διαδρομή εφήμερων εγκαταστάσεων in situ, προβολές, συναντήσεις. Διαλέξεις, συναντήσεις, προβολές, εργαστήρια.

Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ19 αποτελεί μια πλατφόρμα φιλοξενίας Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που καλούνται, να δημιουργήσουν in situ (επιτόπου) εγκαταστάσεις στον δημόσιο χώρο. Συνοδευτικά πραγματοποιούνται μια σειρά εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις, εργαστήρια, ποιητικές βραδιές, κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, συγκεκριμένα 1η -7 Ιουλίου 2019.

Μike Schertzer

Το ΕΠΙΤΟΠΟΥ ξεκίνησε το 2013 στο νησί της Άνδρου με πρωτοβουλία Ελλήνων και Γάλλων καλλιτεχνών ως πειραματική πλατφόρμα συνεύρεσης, έχοντας ως κοινό παρονομαστή τη φύση. Σταδιακά εμπλουτίστηκε με συναντήσεις, προβολές, ξεναγήσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια, στοχεύοντας σε έναν ολοένα και πιο εξωστρεφή χαρακτήρα. Το Επιτόπου εστιάζει στη φιλοξενία καλλιτεχνών και στη συνέχεια στη δημιουργία μιας σειράς εφήμερων έργων μεγάλης κλίμακας, που δημιουργούνται αποκλειστικά in-situ (επιτόπου), με φυσικά υλικά και βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον.

Grigoris Papagrigoriou

Διατηρώντας τη σημασία και την έννοια του τόπου, το ΕΠΙΤΟΠΟΥ19 προτείνει εναλλακτικούς χώρους εικαστικής παρέμβασης, όπου θα συνυπάρχουν το φυσικό αλλά και το βιομηχανικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο για την 5η έκδοση κλήθηκαν να συμμετάσχουν καλλιτέχνες οι οποίοι θα δημιουργήσουν μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο αυτών ενοτήτων, πέρα από το τη λογική των προηγούμενων εκδόσεων που αφορούσαν στη σύζευξη της παρθένας φύσης και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η 5η έκδοση αποπειράται να θίξει ζητήματα της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής στον δημόσιο χώρο· του καλλιτέχνη-δημιουργού από τη μια, ο οποίος χρησιμοποιεί το τοπίο ως επιφάνεια δημιουργίας και του θεατή από την άλλη, ως αποδέκτη ενός έργου το οποίο δεν εντάσσεται απαραίτητα σε ένα αισθητικά ιδεώδες τοπίο.

Τα έργα το 2019 βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή των Λειβαδιών και της Χώρας Άνδρου και θα παραμείνουν στον δημόσιο χώρο για δύο μήνες.

ΕΠΙΤΟΠΟΥ19 5η έκδοση
Καλλιτεχνική φιλοξενία, διαλέξεις, συναντήσεις, προβολές, εργαστήρια: 1 – 7 Ιουλίου 2019.
Εγκαίνια: Σάββατο 6 Ιουλίου, Λειβάδια, Άνδρος, Κυκλάδες.
Διάρκεια: 1η Ιουλίου- 28 Αυγούστου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων:
www.epitopou.com
www.facebook.com/epitopou.gr