8ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου

Προπώληση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ 4/7

www.ticketservices.gr

Προπώληση στο Ταμείο του Θεάτρου
από 25 Ιουλίου

Εξυπηρέτηση ηλεκτρονικής προπώλησης:
Δημήτριος Αντωνέλλος, Όρμος Κορθίου

προηγούμενα φεστιβάλ