Όμιλος «Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών» για μαθητές στη «Λέσχη Ανδρίων»

Σύμφωνα με τον τρίτο πυλώνα της στρατηγικής της «Λέσχης Ανδρίων», που αφορά το μέλλον της κοινωνίας της Άνδρου με την επένδυση στην νεότερη γενιά μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αναπτύσσουν δεξιότητες προς μια ισχυρή κοινωνία πολιτών, η «Λέσχη Ανδρίων», ξεκινά όμιλο «Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών».

Το «Model United Nations» (MUN), είναι ένα από τα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα, στο οποίο οι μαθητές παίρνουν τον ρόλο διπλωμάτη και εκπροσωπούν μια ξένη χώρα σε ένα τριήμερο συνέδριο, που πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Στην προετοιμασία αλλά και στο συνέδριο οι μαθητές μαθαίνουν για τα Όργανα του ΟΗΕ, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, και ερευνούν, αντιπαρατίθενται και επιλύουν ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

⌲ Ενημέρωση Ανδριακού Κοινού – Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 19:00
⌲ Ενημέρωση ενδιαφερόμενων Μαθητών – Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 17:00

●Ο «Όμιλος MUN – MUN CLUB» θα λειτουργήσει με την υποστήριξη του «Κέντρου Ξένων Γλωσσών της Α. Βασιλοπούλου» και της «Ερευνητικής Παιδαγωγικής Ομάδας – Σείριος». Η προσφορά των καθηγητών-μεντόρων είναι εθελούσια.