Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής θεαμάτων, σε ανοικτούς χώρους

Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων, σε ανοικτούς (υπαίθριους) χώρους​ περιληπτικά:
Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Για την είσοδο του κοινού στις συναυλίες και στις θεατρικές παραστάσεις δεν απαιτείται rapid test ή self test ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η είσοδος γίνεται με τη χρήση της μάσκας και με την τήρηση των αποστάσεων τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά τη διάρκεια των παραστάσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

—Οι χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές/ακροατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια του θεάματος – ακροάματος ώστε οι θεατές/ακροατές να παραμένουν στις θέσεις τους.

—Το ποσοστό πληρότητας του Ανοιχτού Θεάτρου Άνδρου είναι 75% (χώροι χωρητικότητας έως 1.000 θέσεων)

—Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως και τέσσερις (4) καθήμενους. Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις καθημένων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσέλθει μαζί, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ τους.

—Είναι υποχρεωτική η ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών/ακροατών στις θέσεις τους και η τήρηση κανόνων στην προσέλευση και την αποχώρησή τους.

—Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο θέσεων, σήμανσης και ροής επισκεπτών, το οποίο να είναι διαθέσιμο.

—Η είσοδος και η έξοδος των θεατών/ακροατών θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο τρόπο.

—Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο.

—Προτείνεται η σταδιακή αποχώρηση των θεατών/ακροατών μετά τη λήξη της εκδήλωσης (π.χ. ανά σειρά).

—Η χρήση μάσκας από τους θεατές/ακροατές είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, από την προσέλευση έως και την αποχώρηση, και σε όλους τους χώρους. O διοργανωτής οφείλει να λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, ώστε οι θεατές να κατευθύνονται άμεσα εντός του χώρου και να τοποθετούνται στις θέσεις τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση σε οποιονδήποτε χώρο. Επίσης θα πρέπει να απευθύνονται διαρκείς συστάσεις για τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας.

—Οι θεατές/ακροατές συστήνεται να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%), το οποίο θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν ευχερώς διαθέσιμο κατά την είσοδό τους στον χώρο.

—Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό του από το χώρο της εκδήλωσης με επαρκείς υπηρεσίες ταξιθεσίας.

Open Air Theatre Andros 2020
—Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου. Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από ταξιθέτες/ταξιθέτριες, και ιδανικά η σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των θεατών/ακροατών στους χώρους των εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.

—Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης).

—Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα, τόσο προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος για την απολύμανση και τον καθαρισμό του χώρου. Επίσης δεν επιτρέπεται συγκέντρωση κοινού σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου καθώς και η πρόσβαση του κοινού στα καμαρίνια.

—Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

—Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα ατομικά μπουκάλια κ.ο.κ θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές συσκευασίες.0 σχόλια αναμένουν να εγκριθούν.